top of page

Integritetspolicy

Det kan förekomma inbäddat innehåll från andra hemsidor (exempelvis filmer, bilder etc.). Inbäddat material från andra hemsidor beter sig precis som om besökaren gick direkt till den andra hemsidan.

Dessa hemsidor kan samla in information om dig, lämna cookies, bädda in tredjeparts spårning och spåra din interaktion med det inbäddade materialet. De kan också spåra din interaktion baserat på om du är inloggad på ett konto hos den inbäddade sidan.

Vilka vi delar din data med

Om du fyller i formulär på hemsidan kan dessa uppgifter samt din IP-adress skickas via e-post. Vi lagrar också uppgifter om givare och personer som anmält intresse att bli givare. Dessa uppgifter hanteras av följande underbiträden.

Wix: Mailserver för inkommande formulär

Google: Hantering av medlemsregister

Mailchimp: Nyhetsbrev

Hur länge sparar vi din data

Dina uppgifter sparas så länge som du förblir givare samt upp till ytterligare ett år efter en anmält att upphöra som givare.

Vilken rätt har du över din data

Du kan begära ut de uppgifter som fins lagrade om dig. Du kan också begära att dessa uppgifter ska raderas. Begäran ska skickas till info@fogelstadkvinnliga.com. Detta kommer i så fall att hanteras skyndsamt. Information som krävs av juridiska skäl eller säkerhetskäl kan undantas från begäran att raderas.

bottom of page