top of page
r36z6szrxftn68csbdcnms63bqy5izc.jpeg

Om Fogelstad

För 100 år sedan stod kvinnor på barrikaderna för sin rätt att räknas som fullvärdiga medborgare. Idag råder allmän rösträtt men långt ifrån alla har en aktiv roll i samhället. Drömmen om en inkluderande och välmående demokrati är inte självklar. Den behöver förvaltas, och utvecklas för en ny morgondag. 

 

Fogelstad kvinnliga medborgarskola är en utbildningsplats i demokratins tjänst. Genom att samla individer från samhällets alla skikt och föra en öppen dialog där man lyssnar och blir lyssnad på, gör vi upp med vår tids största samhällsutmaningar.

Historia

Fogelstad kvinnliga medborgarskola invigdes annandag påsk år 1925 på Elisabeth Tamms gods i Södermanland. Grundarna, som ofta kallades konstellationen, var politikern Elisabeth Tamm, pedagogen Honorine Hermelin, riksdagsledamoten Kerstin Hesselgren, läkaren Ada Nilsson och författaren Elin Wägner.

Skolans målsättning var att utbilda kvinnor så att de skulle kunna ta tillvara sina medborgerliga rättigheter. Kursdeltagarna fick inte bara teoretisk utbildning utan också självförtroende, inspiration och mod att våga kämpa för kvinnors rättigheter.

På schemat stod, utöver traditionella ämnen som historia, samhällskunskap och psykologi, även praktisk medborgarkunskap, körsång, gymnastik och rytmik. Skolan hade två fasta lärare, Honorine Hermelin, som också var rektor, och Ebba Holgersson. 

Skolans verksamhet upphörde 1954, men återstartades 2022 i samma hus. Insamlingsstiftelsen Fogelstad stiftades 2019 som en del av ett större initiativ för att fortsätta bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda, men för dagens utmaningar.

“Den stora världen måste få sitt ljus från den lilla, varje individ måste göra sin insats.”

Elisabeth Tamm, grundare av Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola

Fogelstad idag

Våra fem områden - lika aktuella då som nu.

Vi som samverkar på Fogelstad

bottom of page