top of page

Fogelstad – besöksmål och demokratinod

Just nu arbetar deltagare från Kulturföreningen Fogelstad, Vänföreningen Fogelstad, Fogelstad Musikteater och Insamlingsstiftelsen Fogelstad med en spännande förstudie finansierad av Leader Södermanland.


Leaderprojekt finansieras till hälften av EU och till hälften av Sverige genom Jordbruksverket.

Syftet med förstudien är att hitta sätt att tillsammans arbeta för att göra Fogelstad till både ett besöksmål och en demokratinod. Vi vill också hitta samarbeten med andra föreningar, företag och privatpersoner i närområdet.


Projektet inleds i oktober 2023.

bottom of page