top of page

Unik demokratiskola på Fogelstad kvinnliga medborgarskola

I en unik förstudie fyller vi Fogelstad med barn den här vårvintern. Syftet? Att skapa en unik demokratiskola för mellanstadiebarn.

Vårvintern 2024 är Fogelstad kvinnliga medborgarskola full av barn.

Det är mellanstadiebarn från Julita skola och Nyhemsskolan i Katrineholm som är på "Demokratiskola" i huset.

 

Varje grupp besöker oss tre gånger. Första gången handlar det om historien, vad var Fogelstad kvinnliga medborgarskola för någonting? Varför är skolan ett av Sveriges demokratiska minnesmärken? Hur fungerade demokratin då?

 

Andra gången handlar det om nutid. Vilka utmaningar har demokratin idag?

 

Tredje gången handlar det om framtid. Hur ska barnen förvalta det de lärt sig? Vilken är deras uppgift i demokratin?

 

Så här långt har vi träffats en gång och avhandlat historien. Mellanstadiebarnen har fått träffa både Elisabeth Tamm och Honorine Hermelin. De har fått lyssna på deras individuella och gemensamma historier, ställa frågor och göra egna berättarövningar.

 

- Vi har också sjungit och sytt loggböcker av fint papper. Dem ska de fylla med saker de lär sig under resans gång. Vi har jobbat med texten Lärandets lov av Bertold Brecht och pratat om folkbildning. Blir man någonsin för gammal för att lära sig nya saker?

- Vi har skrivit skrivstil och skrivit på griffeltavla, ätit vid dukade bord med linneservetter och pratat vett och etikett och dukning, säger pedagog Liselott Karlsson - Selén som tillsammans med pedagog Monica Hassle håller i projektet som är en förstudie till någonting som vi hoppas ska bli mycket större."Om jag får drömma så skulle demokratiskola vara obligatoriskt för alla mellanstadiebarn,

precis som simundervisning, eller heldagar med räddningstjänsten."I förstudien som finansieras av Katrineholms kommun ska vi ta fram en utbildningsplan för en demokratiskola för barn och unga, samt organisationsstruktur för genomförande och finansiering. Den pedagogik Fogelstad kvinnliga medborgarskola jobbade med - baserad på ett tänk om handens, hjärtats och hjärnans plats i lärandet - ska genomsyra såväl upplägg som innehåll.

 

- Om jag får drömma så skulle demokratiskola vara obligatoriskt för alla mellanstadiebarn, precis som simundervisning, eller heldagar med räddningstjänsten. Alla barn behöver tre dagars inspiration för att på riktigt få jobba med demokratifrågor. Ebba Holgersson (lärare på Fogelstad kvinnliga medborgarskola) har sagt att "demokratin måste först och främst vara en livsform och i andra hand en statsform.” Precis så är det. Att jobba med demokratifrågor med barn handlar om hur man omsätter demokrati till livsfrågor, hur man skapar förståelse för varandra, säger Liselott Karlsson - Selén.

 

Frågar man Liselott och Monica borde demokratiskolan växa ytterligare.

 

- Varför inte låta föräldrarna komma hit! Det här har vi gått igenom med era barn!

 

- Och vi vill ju att fler steppar in, inte bara Monica och jag. Tänk om vi kunde ta fram studiematerial och lärarhandledningar i hur man utbildar barn i demokratifrågor, säger Liselott Karlsson Selén.

 

- Vi hoppar verkligen att Katrineholms kommun ser vilken möjlighet detta är att placera Katrineholm på kartan som man brukar säga. Vi har ett demokratiskt minnesmärke i vår kommun, i form av Fogelstad kvinnliga medborgarskola. Tänk om vi också kunde göra något så unikt som att bygga upp en ny form av demokratiutbildning för barn här!

bottom of page